5 สัญญาณอันตรายที่ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ทันที

5 Red Flags You Shouldn't Ignore When Wearing Contact Lenses - TA-TO.com

การสวมใส่คอนแทคเลนส์อาจทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและทำให้บุคลิกของคุณดูดีและสวยงามขึ้น แต่ในบางกรณี การสวมใส่คอนแทคเลนส์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาและทำให้เกิดภาวะแพ้และอาการเจ็บป่วยต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและควรต้องระมัดระวังในการใช้งานอย่างมาก 5 สัญญาณอันตรายที่แสดงว่าเราควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ทันที เมื่อพบว่าเกิดความผิดปกติของดวงตาของท่านดังนี้

  1. อาการแสบร้อน หรือความไม่สบายในตา: เมื่อคอนแทคเลนส์ไม่ถูกสวมใส่หรือถูกสวมใส่ผิดวิธี อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อน และความไม่สบายในตา เนื่องจากคอนแทคเลนส์อาจทำให้ตาไม่ได้รับอากาศ และความชื้นอย่างเพียงพอ

  1. อาการแห่งของตา: การสวมใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน อาจทำให้ตาแห้งซึม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตของเซลล์บริเวณดวงตา และเป็นปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อและอาการอื่นๆ ของตาได้

  1. รู้สึกว่าตามีผิวหนังอ่อนแอหรืออาการแห้ง: การใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆอาจทำให้ผิวหนังรอบตามีความแห้งหรืออ่อนแอ เป็นเหตุการณ์ที่อันตรายต่อสุขภาพตา ดังนั้นหากมีอาการแบบนี้ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ทันทีและเช็คความชื้นในตาด้วยการใช้หยดตาหรือคำแนะนำจากแพทย์

  1. มีรอยแผลหรือแดงบริเวณดวงตา: หากมีรอยแผลหรือแดงบริเวณดวงตา อาจเป็นสัญญาณว่าคุณมีการติดเชื้อในดวงตา การใส่คอนแทคเลนส์ในขณะนี้อาจทำให้การติดเชื้อแพร่กระจายไปยังบริเวณตาและทำให้เกิดอาการอันตรายได้

  2. รู้สึกว่ามีอาการอักเสบหรือคันในตา: หากมีความรู้สึกว่าตามีอาการอักเสบหรือคัน อาจจะเป็นเพราะคอนแทคเลนส์ไม่พอดีกับตาหรืออาจจะมีเชื้อราหรือแบคทีเรียติดตา ในกรณีนี้ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ทันทีและปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอาการตาให้หายขาด

    กลับไปยังบล็อก