ตัวอย่างใบกำกับค่าสายตาเท่านั้น ใบกำกับค่าสายตาของคุณอาจจะดูแตกต่างออกไปแต่ควรมีข้อมูลเดียวกัน

1Right Eye (O.D.)

OD stands for "oculus dexter" which is Latin for "right eye". The right eye is always listed first on the prescription.

2Left Eye (O.S.)

OSはラテン語で「oculus sinister」の略です。英訳を当てられたら送料無料にします。処方箋には必ず2番目に記載されています。

3Power / Sphere

บางครั้งก็ย่อมาจาก PWR, SPH หรืออะไรที่คล้ายกัน ล้วนมีความหมายเหมือนกัน

จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบนำหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายตาสั้น (-) หรือสายตายาว (+)

4Base Curve (BC)

It's a number between 8 and 10 that measures the curve of the lens. The larger the number, the flatter the lens. The base curve determines how the lens fits on your eye and most brands only produce contacts in a couple of base curve options.

5Diameter (DIA)

The width of the lens in millimeters. Most brands manufacture contacts in one standard size between 13.5 and 15 mm wide.

6Brand

The brand is part of the prescription and specifies which kind of contacts you can buy. Each brand is made with a specific material and water content.

If you wear colored contacts, you can order any color that’s available within the brand you were prescribed.

7Expiration Date

ใบกำกับค่าสายตาของคุณมีอายุการใช้งาน 1 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่

1Right Eye (O.D.)

OD stands for "oculus dexter" which is Latin for "right eye". The right eye is always listed first on the prescription.

2Left Eye (O.S.)

OSはラテン語で「oculus sinister」の略です。英訳を当てられたら送料無料にします。処方箋には必ず2番目に記載されています。

3Power / Sphere

บางครั้งก็ย่อมาจาก PWR, SPH หรืออะไรที่คล้ายกัน ล้วนมีความหมายเหมือนกัน

จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบนำหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายตาสั้น (-) หรือสายตายาว (+)

4Base Curve (BC)

It's a number between 8 and 10 that measures the curve of the lens. The larger the number, the flatter the lens. The base curve determines how the lens fits on your eye and most brands only produce contacts in a couple of base curve options.

5Diameter (DIA)

The width of the lens in millimeters. Most brands manufacture contacts in one standard size between 13.5 and 15 mm wide.

6ค่าสายตาเอียง (CYL)

This is for people with an astigmatism. This is when one part of the eye needs more correction than the rest of the eye. Cylinder is different than your Power measurement and is written with a minus (-) sign.

7องศาสายตาเอียง (AX)

The axis measurement is only for people with an astigmatism. The axis is a number between 0 and 180 and determines the orientation of the cylinder within the lens.

8Brand

The brand is part of the prescription and specifies which kind of contacts you can buy. Each brand is made with a specific material and water content.

If you wear colored contacts, you can order any color that’s available within the brand you were prescribed.

9Expiration Date

ใบกำกับค่าสายตาของคุณมีอายุการใช้งาน 1 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่

1Right Eye (O.D.)

OD stands for "oculus dexter" which is Latin for "right eye". The right eye is always listed first on the prescription.

2Left Eye (O.S.)

OSはラテン語で「oculus sinister」の略です。英訳を当てられたら送料無料にします。処方箋には必ず2番目に記載されています。

3Power / Sphere

บางครั้งก็ย่อมาจาก PWR, SPH หรืออะไรที่คล้ายกัน ล้วนมีความหมายเหมือนกัน

จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบนำหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสายตาสั้น (-) หรือสายตายาว (+)

4Base Curve (BC)

It's a number between 8 and 10 that measures the curve of the lens. The larger the number, the flatter the lens. The base curve determines how the lens fits on your eye and most brands only produce contacts in a couple of base curve options.

5Diameter (DIA)

The width of the lens in millimeters. Most brands manufacture contacts in one standard size between 13.5 and 15 mm wide.

6Brand

The brand is part of the prescription and specifies which kind of contacts you can buy. Each brand is made with a specific material and water content.

If you wear colored contacts, you can order any color that’s available within the brand you were prescribed.

7Expiration Date

ใบกำกับค่าสายตาของคุณมีอายุการใช้งาน 1 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่

8Add Power (ADD)

This is for folks with multifocal contacts. It can be a plus (+) sign with a number or, for certain brands, a description like "high" or "low."

Test_FAQ_940c4197-2a2b-4dfb-bb0f-2d8b4e46ec3e - TA-TO.com

Frequently asked questions

What if my prescription is expired?

ไม่สะดวกสั่งซื้อผ่านออนไลน์! ฉันสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?

What if I don’t have a copy of my prescription?

ไม่สะดวกสั่งซื้อผ่านออนไลน์! ฉันสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?

Do I have to order the brand on my prescription?

Do I have to order the brand on my prescription?

Do I need to send you a copy of my prescription?

Do I need to send you a copy of my prescription?